PHP Klasser, metoder & Medlemsvariabler

Idag ska vi gå igenom PHP Klasser med tillhörande Medlemsvariabler. Och med medlemsvariabler menar jag variabler som deklareras i en klass.


Klasser & KlassNamn

När det kommer till namngivning av klasser, så ska man enligt allmänna riktlinjer och regler tänka på följande:

 • Namn måste börja med bokstav eller understreck ( _ ).
 • Och det följande tecknen måste vara; bokstäver, nummer och understreck ( _ ).
 • Det finns inga begränsningar på hur lång namnet får vara.
 • Man brukar använda ”upper camel case”, d.v.s. man skriver ihop flera ord, och första bokstaven i varje ny ord börjar med stor bokstav, då får det sammansatta ordet pucklar på ryggen som en kamel.
 • Undvika ordet class i namnet.

Att skapa en klass är enkelt och den består av 3 delar plus innehållande metoder och medlemsvariabler:

Nyckelordet class, följt av själva namnet på klassen (här ska nyckelordet extends läggas om man utökar en klass) och sedan ett par klammerparentes – {}:

class KlassNamn {
  /*** metoder och medlemsvariabler ***/
}

Här följer ett par exempel på namngivning av klasser:

class Namn {}
class EttNamn {}
class Ett_Namn {}
/* Alla 3 Följer god praxis, då varje ord börjar med stor bokstav */

class ett_namn {}
/* detta är giltigt men följer inte god praxis */

class 1_Namn {}
/* inte ett giltigt klassnamn, då den börjar med en bokstav */

Medlemsvariabler

Medlemsvariabler är variabler som skrivs in i klasser, och förefås alltid av nyckelordet; public, protected eller private. Om man utelämnar nyckelordet får man en ”parse error” och PHP avbryter exekvering. Så, vad ska man välja? Det är här metoder kommer in i bilden och fungerar som klassens reglage, och behöver därför oftast vara public, medan medlemsvariabler bör skyddas med protected eller private så att ingen kommer åt dom avsiktligt eller oavsiktligt.

 • Precis som klasser måste dom börja med en bokstav eller ett understreck ( _ ).
 • Följande tecken måste vara; bokstäver, nummer och understreck.
 • Och det finns ingen begränsning på längd
 • Man brukar använda ”lower camel case”, där det första ordet skrivs med små bokstäver och varje ny ord börjar med stor bokstav.
 • När det kommer till understreck i början så används det för att tydliggöra att en variabel har begränsad synliget, d.v.s. använder nyckelordet portected eller private

För att modifiera egenskaper använder man sig av getter och setter metoder.

Exempel på setter och getter metoder:

Vi börjar med att skapa en klass som vi kan bygga under den här artikeln. Den ska representera en fysisk adress, så det naturliga namnvalet blev Adress, och eftersom man så gott som alltid namnger på Engelska blir det Address

PHP Klasser, metoder & Medlemsvariabler

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gå till toppen