Dynamisk Webbsida Med PHP

Idag ska vi skapa en dynamisk webbsida med PHP och du ska redan kunna en del PHP, HTML och CSS för att få ut det mesta av den här guiden.

index.php

Jag tänkte vi skulle skapa en liten sida och lära oss lite på vägen. Börja med att skapa en PHP-fil och skriva in följande och spara som index.php:

<!doctype html>
<html lang="sv-SE">
<head>
	<meta charset="UTF-8" />
	<title>Dynamisk Webbsida Med PHP | cr8gr8designs.com</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
	<div class="menu-wrapper">
		<label for="toggle" class="menu-icon">☰</label>
		<input type="checkbox" id="toggle" />
		<aside class="sidebar-menu">
			<nav class="main-menu">
				<ul>
					<li class="menu-item active"><a href="#">Hem</a></li>
					<li class="menu-item"><a href="#">Portfolio</a></li>
					<li class="menu-item"><a href="#">Galleri</a></li>
					<li class="menu-item"><a href="#">Kontakt</a></li>
				</ul>
			</nav>
		</aside>
	</div><!-- /.menu-wrapper -->
    <section class="main-section">
        <!-- PHP kod ska in här senare -->
    </section>
</body>
</html>

…och en CSS-stilmall, med den här koden:

* {
  box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  font-size: 100%;
  font: inherit;
  vertical-align: baseline;
}
 
/* HTML5 display:block reset för äldre webbläsare */
article, aside, details, figcaption, figure, 
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
  display: block;
}

body {
	font:100 1rem/150% Futura, 'Avenir Next', Avenir, sans-serif;
	width:100%;
	min-height:1000px;
	background-color:rgb(252,252,252);
}
.sidebar-menu {
  	transition: all 0.4s;
  	-webkit-transition: all 0.4s;
	position:fixed;
	top:0;
	left:-120px;
	z-index:1;
	width:120px;
	height:100%;
	padding:38px 38px 38px 20px;
	background:rgb(20,20,20);
}
.menu-item a {
	font:100 1rem/250% Futura, 'Avenir Next', Avenir, sans-serif;
	color:rgba(255,255,255,.9);
	text-decoration:none;
	display:block;
}
.menu-item a:hover {
	color:rgba(255,100,100,.8);
}
.active a {
	color:rgba(255,100,100,.8);
}
.active a:hover {
	color:rgba(255,100,100,.8);
}
.menu-icon {
	text-decoration:none;
	position:fixed;
	top:20px;
	left:200px;
	font-size:2.5rem;
	color:rgb(0,0,0,.9);
}
.menu-icon:hover {
  cursor: pointer;
}
#toggle {
	display: none; /*hide */
	
}
#toggle:checked + .sidebar-menu {
	left:0;
}

Nu har vi en startsida som vi kan arbeta med. För att göra sidan dynamisk börjar vi med att modifiera menyn genom att modifiera href attributen så här:

<li class="menu-item active"><a href="?page=hem">Hem</a></li>
<li class="menu-item"><a href="?page=portfolio">Portfolio</a></li>
<li class="menu-item"><a href="?page=galleri">Galleri</a></li>
<li class="menu-item"><a href="?page=kontakt">Kontakt</a></li>

Här lägger vi till en variabel page som ändras beroende på vilken länk man klickar på. Testa att klicka på länkarna och kolla i adressfältet, där du bör se följande: $page variabeln efter adressen och ? t.ex. så här:

http://localhost/dynamisk-webbsida?page=hem

Det här kan vi använda oss av eftersom det går att komma åt page variabeln med PHP super-global $_GET. Vi kan nu servera innehåll, beroende på vilket värde page variabeln har. Vi skapar nya filer i en ny mapp som vi ger namnet templates, där vi skapar fyra nya filer som ska heta:

 1. hem.php
 2. portfolio.php
 3. galleri.php
 4. kontakt.php

I dessa kan vi nu skriva in vad vi vill visa. Du ska få göra det själv då det inte har någon betydelse för guiden, men jag kan visa ett exempel på en mallsida/template:

<div>
  <h1>Välkommen till cr8gr8designs.com</h1>
  <span>Skapad av <a href="mailto:mail@cr8gr8designs.com">Daniel K</a></span>
  <p>
    Front-end och back-end är begrepp som används inom informationsteknik för att beteckna den bearbetning som sker av eller nära användaren (användargränssnittsorienterad bearbetning – front-end) och själva basbearbetningen (ofta på servernivå – back-end).
    I modern datateknik associeras ofta front-end med webbaserade mjukvarumoduler baserade på HTML, CSS och JavaScript, där utvecklarna av dessa delar kallas webbutvecklare eller webbdesigners.
    Sättet att bygga uppdatorsystem enligt front-end och back-end kallas också two-tier architecture. (källa <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Front-end_och_back-end">Wikipedia</a>)
  </p>
</div>

Vi behöver inte deklarera <doctype html>, <head> och <body> m.fl. då vi redan har grunden i index.php där denna del av sida ska visas. Så, nu skapar vi en sträng som ändras beroende på vilket värde page har. Skriv in följande mellan <section> taggarna:

<section class="main-section">
<?php
// vi deklarerar en PHP-variabel som får värdet från page
// i PHP behöver man inte ange specifik typ för variabler -
// för det sköter PHP automatiskt
$page = $_GET['page'];

// vi skapar en sträng med sökvägen till template fil,
// som ändras beroende på page variabeln, lägg märke till att man konkatenerar -
// strängar med en punkt istället för + som är en annan operator -
// du kan kolla på all här http://php.net/manual/en/language.operators.php
$filename = "templates/" . $page . ".php";

// om filen finns
if (file_exists($filename)) {
  // renderar vi den
  include_once $filename;
} else {
  // annars har page variabeln inte ett värde är
  // och då är användaren på hemsidan eftersom ingen länk ännu klickats
  include_once 'templates/hem.php';
}

Nu har vi skapat en enkel template system som serverar sida beroende på vilken sida användaren är på.

Separera Logik & Presentation

Det är dock inte god kodningsstandard att blanda logik och presentation, utan man ska försöka till så stor del som möjligt separera dom. Därför ska vi skapa en ny mapp som heter functions, och däri en PHP-fil som heter likadant.

Vi flyttar PHP koden från index.php till en funktion i functions.php:

<?php

/**
 * Renderar sidoinnehåll
 * @param string $page
 */
function renderPage($page) {
  $filename = "templates/" . $page . ".php";
  
  // om page har ett värde och filen finns
  if (file_exists($filename)) {
    // renderar vi sidan
    include_once $filename;
  } else {
    // annars visas hemsidan
    include_once 'templates/hem.php';
  }
}

…och så skriver vi inkluderingen av function.php och deklarationen av $page variabeln på toppen av sidan:

<?php
require_once 'functions/functions.php';
$page = $_GET['page'];
?>
<!doctype html>
<!-- och så vidare -->

Okej, nu kan du använda funktionen genom att anropa den, så byt ut all PHP-kod mellan <section> taggarna i index.php mot det här:

<?php
renderPage($page);

Dynamisk Meny

Jag har även satt ihop en funktion som skapar en dynamisk meny. Den använder sig av en kort if sats, och används på det här sättet:

// detta är inte riktig kod utan visar bara hur det fungerar
(villkor ? sant : falskt);

Där villkor kan vara vilken jämförelse  som helst, t.ex. a === b och om det är sant gäller sant och om det är falskt så gäller den sista som här är ordet falskt. Ett praktiskt exempel med båda if-satserna:

if(a === b) {
   echo $c;
}else {
   echo $a + $b;
}

// samma villkorliga sats med den korta varianten

echo ($a === $b ? $c : $a + $b);

Här kommer koden till createMenu() funktionen:

/**
 * Skapar en dynamisk menu som lägger till klassen active på aktiv länk
 * @param array $links -> array() med menylänkar
 * @param type $active -> $_GET['page']
 */
function createMenu($links, $active) {
  // initiera sträng som ska innehålla menyn
  $menu = '<ul>';

  // en foreach loop skapar menyn
  foreach ($links as $link) {
    $menu .= '<li class="menu-item';
    // ange klass för aktiv länk, eller ( || ) om $_GET['page'] inte har ett värde än så är man på hemsidan
    $menu .= ($active === $link || ($link === 'hem' && $active === NULL) ? ' active' : '');
    $menu .= '"><a href="?page=' . $link . '">' . ucfirst($link) . '</a></li>';
  }
  echo $menu . '</ul>';
}

…som används så här:

<nav class="main-menu">
  <?php
  // anropa funktionen med en array av dom länkar man vill ha 
  // och $page variabeln som vi deklarerade på toppen av sidan.
  // [] är en kort variant av en array() deklaration
  createMenu(['hem', 'galleri', 'portfolio', 'kontakt'], $page);
  ?>
</nav>

Okej, det var allt för den här gången, och till nästa gång koda smart 😉

Dynamisk Webbsida Med PHP

2 svar på ”Dynamisk Webbsida Med PHP

Lämna ett svar till Jocke O Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen